Home  /  Vrijwilliger

Meehelpen als vrijwilliger?

Om de vaccinatiecentra vlot te organiseren, zijn veel helpende handen nodig. De oproep naar vrijwilligers begin dit jaar werd massaal beantwoord, dat is hartverwarmend!

Er zijn een aantal taken die vrijwilligers kunnen opnemen:

  • Parkeerwachter: zorgt voor een vlotte circulatie op de parking en wijst de weg indien nodig.
  • Steward: ontvangt en begeleidt de bezoekers, en zorgt voor een vlotte doorstroom.
  • Administratief medewerker: registreert de gegevens van de bezoekers, maakt een tweede afspraak, en staat in voor de administratieve controle.

Daarnaast zijn er een aantal taken, waaronder het vaccineren, waarvoor een medische achtergrond nodig is (diploma verpleegkundige, vroedkundige, arts of apotheker).

Wil je graag meehelpen in de vaccinatiecentra?

Om de medewerkers-planning in goeie banen te leiden, werken we met Book'u. Dat is een professionele tool om planning en administratie van medewerkers te beheren zodat we snel en eenvoudig medewerkers kunnen inplannen.

Interesse? Werk je graag en goed in team? Kan je vlot met mensen en drukte om? Dan kan je hier aanmelden:

Na aanmelding kan je inloggen op jouw Book'u account en je profiel vervolledigen. Eens dat profiel compleet is, zal je via Book'u  uitnodigingen om mee te werken ontvangen.

Goed om weten voor je aanmeldt als vrijwilliger

Je werkt als vrijwilliger onbezoldigd, maar ontvangt wel een vrijwilligersvergoeding, dat is een soort onkostenvergoeding.

Elke medewerker van de vaccinatiecentra wordt gevaccineerd alvorens mee te werken. Bij het vervolledigen van jouw profiel vragen we expliciet akkoord hiervoor. Ben je bij aanvang nog niet gevaccineerd, dan wordt de vaccinatie voorzien op jouw eerste shift.

We vragen ook om aan te geven of je een minimum aantal uur kan ingezet worden. Waarom dat belangrijk is lees je bij de veelgestelde vragen.

Aanmelden op Book'u betekent niet automatisch dat je kan ingezet worden als medewerker. De werkplanning hangt telkens af van het aantal verwachte bezoekers, beschikbaarheid op lange termijn, openstaande functies, enz… en wordt ingevuld naar de behoeftes.

Antwoord op veelgestelde vragen

Waarom vragen jullie bij aanmelding naar een minimum 20 uur engagement?

In de beginperiode van het vaccinatiecentrum, dus tot we kunnen overgaan naar grote aantallen vaccinaties, willen we idealiter met zoveel mogelijk dezelfde medewerkers werken. Op die manier kan ervaring opgedaan worden en ontstaat er een goeie routine in de werking van het vaccinatiecentrum. Elk functie en taak is immers belangrijk om het centrum maximaal te laten draaien. We volgen hiervoor zoals steeds de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat deze werkwijze aanraadt voor een vlotte organisatie, zeker in de eerste maanden. Vandaar de vraag om een minimum aantal uren (per week of op lange termijn) beschikbaar te zijn.

We begrijpen uiteraard als dat praktisch niet haalbaar is maar u toch graag uw steentje wilt bijdragen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen! We gaan nog veel maanden vele helpende handen nodig hebben dus heel graag dat u zich toch aanmeldt in Book'u als medewerker, en dat kan ook zonder het vakje 'ik engageer mij om min. 20u ingezet te worden'. Op die manier hebben we u gegevens en kan u, vooral in een volgende fase waarin we naar maximale capaciteit gaan, info en uitnodigingen om mee te werken ontvangen. In Book'u kan u indien gewenst ook specifieke periodes van beschikbaarheid aangeven.

edit

Ik heb me reeds een tijd geleden opgegeven als vrijwilliger. Waarom kan ik nog niet helpen?

In de eerste fase – alvast tot einde maart – werken we, zoals het Agentschap Zorg en Gezondheid het voorschrijft, grotendeels met professionelen en gemeentepersoneel. Nadien zal het aandeel van vrijwilligers steeds belangrijker worden. Hoeveel, wanneer, en hoelang we vrijwilligers kunnen inzetten, is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare vaccins. Eens we naar de volgende fase van de vaccinatiecampagne gaan en we massaal van start kunnen, zullen er nog vele helpende handen nodig zijn en hopen we op uw hulp te mogen rekenen!

edit

Wat zijn de dagen en uren waarop ik kan meewerken?

Dat is moeilijk op voorhand te zeggen, want dat hangt volledig af van de hoeveelheid vaccins die we geleverd krijgen. Naar verwachting weten we twee weken op voorhand het aantal vaccins en dus het aantal bezoekers dat we kunnen inplannen. Dan weten we ook op welke dagen en hoeveel uur het vaccinatiecentrum geopend is en hoeveel medewerkers we nodig hebben. Als we die planning hebben, versturen we via Book'u de uitnodigingen om mee te werken. Daarop kan u al dan niet bevestigen volgens uw beschikbaarheid.

edit

Mag ik als student in een medische opleiding of als paramedici ook medische taken vervullen zoals vaccineren?

Vaccineren is een B-handeling op voorschrift of onder supervisie van een arts die enkel mag worden uitgevoerd door arts of verpleegkundige (of vroedkundigen) met diploma van voor 10/2018. Als student of paramedici kan je dus geen medische taken vervullen maar je blijft evenzeer van harte welkom om mee te helpen bij een van de andere taken!

edit